شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران

اطلاعات پایه

شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران

  • سرمایه گذار

خیابان ولی‌عصر، شماره‌ی ۲۲۲۴، برج سرو ساعی، طبقه‌ی ۱۴، واحد ۱۴۰۶

http://www.iiic.co.ir